تبلیغات
{مقالات دانشگاهی} - دخانذره اولیه و نیروی اولیه ( نظریه وحدت نیروها )

 دخانذره اولیه و نیروی اولیه ( نظریه وحدت نیروها ) ... مقالات دینی ,
دخانذره اولیه و نیروی اولیه ( نظریه وحدت نیروها )
مقدمه :

دكارت گفته است " به نظر من واضح است كه كسی غیر از خداوند نیست كه با قدرت كامله خویش ماده را با حركت و سكون اجزای آن خلق كرده باشد و با مشیت بالغه خویش هم اكنون در عالم همان قدر حركت و سكونی را كه به هنگام خلق آن ایجاد كرده بود ، حفظ كند . زیرا هر چند كه حركت فقط حالتی از احوال ماده متحرك است با وجود این ماده مقدار خاصی از حركت را كه هرگز قابل زیادت و نقصان نیست ، حفظ می‌كند ولو اینكه در برخی از اجزای آن گاهی حركت بیشتر و گاهی حركت كمتری وجود دارد ... "

در واقع یك موجود غیر متحرك البته بغیر از خود خداوند ، یك موجود مرده است و چنین به نظر میرسد كه ما در عالم هیچ حالت سكونی نداریم و همه چیز در حال حركت است برای اینكه اگر حركت وجود نداشته باشد تمام عالم در هم فرورفته و خلقت منهدم میشود . اینك این سوال مطرح میشود كه عامل حركت و آفرینش ماده باریونی ( هیدروژن و ... ) در عالم چیست ؟
اولین كهكشان شناخته شده از ماده تاریك :

"/ ستاره‌شناسان انگلیسی معتقدند كه توانسته‌اند با استفاده از یك رادیو تلسكوپ ، یك كهكشان متشكل از ماده تاریك را كشف كنند . آنها معتقدند این كهكشان غیر قابل مشاهده ، به طور كامل از ماده تاریك تشكیل شده است . یك كهكشان تاریك ، ناحیه‌ای از جهان كه دارای مقادیر زیادی از ماده تاریك كه به شكل یك كهكشان می‌چرخد ، می‌باشد . ولی در آن هیچ ستاره‌ای رویت نمی‌شود این ناحیه تنها توسط یك رادیو تلسكوپ قابل رویت است . كهكشان مذكور برای اولین بار با تلسكوپ دانشگاه منچستر لوول رصد شد و صحت آن با تلسكوپ آرسیبو در پورتوریكو تایید شد . چنین تصور میشود كه این ماده ناشناخته كهكشان ، همان ماده تاریك باشد . دكتر دیویس می‌گوید : جهان رازهای بسیار دارد ، اما این كشف بسیار مهم نشان می‌دهد كه ما در اینكه چگونه به درستی باید به عالم نگاه كنیم ، مبتدی هستیم . یك تیم بین‌المللی از اوكراین ، فرانسه ، ایتالیا و استرالیا در حال تحقیق بر روی كهكشان‌های تاریك هستند . آنها توزیع اتم‌های هیدروژن در سراسر عالم را مورد برسی قرار داده‌اند . گاز هیدروژن تابش‌هایی از خود گسیل می‌كند كه در طول موج‌های رادیویی قابل رویت است . این تیم در خوشه كهكشانی سنبله كه حدود 50 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد ، جسمی هیدروژنی كه در حدود 100 میلیون برابر خورشید جرم دارد كشف كرده‌اند . دكتر رابرت مینچین از دانشگاه كاردیف میگوید ما از سرعت چرخش كهكشان ویرگو 21 دریافتیم كه این جسم هزاران هزار بار سنگین‌تر از مقداری است كه میتوانیم برای هیدروژن تنها در نظر بگیریم . اگر این یك كهكشان معمولی بود میبایستی كاملا درخشان می‌بود و با یك تلسكوپ آماتوری قابل رویت باشد . ولی اینچنین نیست . "

 

بقیه در ادامه مطلب
اینك اگر در پشت این كهكشان از جنس ماده تاریك یك منبع نور بسیار بسیار قوی فرض كنیم ؛ این كهكشان به صورت تصویر شبیه سازی شده فوق دیده خواهد شد . بدیهی است بعد از اینكه تمام یا مقداری قابل توجهی از ماده تاریك این كهكشان به گاز هیدروژن و ..... تبدیل شد و بعد از تراكم گازها ، ستارگان كم كم پدیدار و كهكشان نورانی و افروخته میشود . و این میتواند سرآغاز نظریه‌ای جدید برای تولد و یا بهتر است بگوییم آفرینش كهكشانها باشد .
این پدیده شگفت انگیز را چگونه میتوان توجیه كرد :

و او كسی است [كه] آمیخت ( مخلوط ، آشفته و روان كرد ) دو دریا [را كه] این شیرینی گوارایی ( دلپذیر و نوشی ) و این [دیگری] نمكی شوری ( تلخی ) [است] و قرارداد ( مقرر كرد ) مابین آن دو برزخی ( حایل و حد فاصلی ) و دورباشی ( دوری ، جدایی ) دور شده‌ای . آیه 53 سوره فرقان

آمیخت ( مخلوط ، آشفته و روان كرد ) دو دریا [را تا] ملاقات كنند ( به هم برسند ) آن دو [با یكدیگر] 19

مابین آن دو برزخی ( حایل و حد فاصلی ) [است كه] تجاوز ( تعدی به حریم ) نمی‌كنند آن دو [همدیگر را] 20 رحمنچنین به‌نظر می‌رسد كه دریای اول مقداری از روح خداوند است و دریای دوم مقداری از دخان ( ماده تاریك ) موجود در عالم باشد و حاصل فرآیند ، آفرینش ماده باریونی (‌ هیدروژن و ... ) می‌باشد كه روح خداوند در ماده به صورت میادین الكتریكی ، مغناطیسی و گرانشی تجلی می‌كند ؛ همچنین به صورت امواج الكترومغناطیسی یعنی نور ( طیفهای مریی ) برای اینكه خداوند در سوره نور می‌فرماید :

خداوند نور آسمانها و زمین [است] ، مثال نورش همچون جا چراغی ( چراغ دانی ) [است كه] در آن چراغی [باشد] ، چراغ در شیشه‌ای ( لامپی ، تنگ بلوری ) [است] ، شیشه ( بلور ) گویا آن است ستاره‌ای درخشانی ( جواهر نشانی ) [كه] می‌سوزد ( افروخته میشود ) از درختی مبارك شده‌ای ( خجسته‌ای ) زیتونی ، نه شرقی و نه غربی [است] ، نزدیك است [كه] روغنش روشن شود ( بتابد ، بدرخشد ) و اگر چه ( درحالیكه ) لمس نكرده باشد ( نرسیده باشد ) آن را آتشی ، نوری بر [روی] نوری ، هدایت می‌كند خداوند به نورش كسی را كه می‌خواهد و می‌زند خداوند مثال‌ها را برای انسیان ( مردم ) و خداوند به هر چیزی دانایی [است] . آیه 35 سوره نور

البته این آیه دال بر این موضوع نیز میشود كه تولید انرژی در ستارگان حاصل واكنش هسته‌ای همجوشی است نه فرآیند اكسیداسیون ( تركیب با اكسیژن ) همانند سوختن روغن زیتون در چراغ دانهای قدیمی .

ما می‌توانیم چنین استنباط كنیم ، همانطور كه خداوند برای خلقت آدم از روح خود بر گل دمیده است به همین ترتیب و روال برای خلقت ماده باریونی ( هیدروژن و .... ) از روح خود بر ماده تاریك و یا دخان دمیده باشد .

سپس ( مستولی شد ) پرداخت به جانب آسمان و آن دخانی ( دودی ، ماده تاریكی ) بود ، پس گفت برای آن و برای زمین كه بیایید شما هر دو ، راغبانه‌ای یا با كراهتی ( مجبورانه‌ای ) ، گفتند آن دو آمدیم اطاعت كنندگان ( تسلیمانه ) 11 فصلت

قانون پایستگی انرژی :

این قانون بیان می‌كند كه انرژی نه خود به خود به‌وجود می‌آید و نه خود به خود نابود می‌شود ، بلكه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌گردد . البته این قانون در داخل عالم تشكیل شده از ماده باریونی میتواند متصور باشد و همواره این سوال برای انسانها مطرح شده است كه این همه انرژی از كجا آمده و به كجا می‌رود تا اینكه قانون رابطه هم ارزی جرم و انرژی در نظریه نسبیت مطرح شد اما همانطور كه می‌دانیم آزمون نشان داده است كه تعداد ذرات اتمی در هیچ كدام از واكنشهای همجوشی و یا شكافت هسته‌ها تغییر نمی‌كند ، بلكه همواره تعداد آنها ثابت است و در اندازه و مقدار جرم مجموعه آنها ، قبل و بعد از واكنش تغییر ایجاد میشود و این موضوع بیانگر این واقعیت است كه در این دو واكنش ، خود ذرات به انرژی تبدیل نمی‌شوند بلكه مقدار تغییر جرم مجموعه آنها ( m∆ ) به انرژی تبدیل میشود و چنین به‌نظر می‌رسد كه معادله‌ هم ارزی جرم و انرژی نسبیت ، صرفا برای مقادیر m∆ معتبر است . تنها دلیل قانع كننده برای تبدیل جرم ( خود ذرات ) به انرژی ، پدیده‌ ماده - پاد ماده است كه در مبحث ( وارونگی میادین الكتریكی ، توجیهی جدید برای تولید زوج ماده - پاد ماده . بر خلاف انتظار ما ، ماده - پاد ماده یكدیگر را نابود نمی‌كنند ) توضیح دادیم كه اصولا ماده هیچگاه از بین نمی‌رود ، بلكه همواره تبدیلاتی از مواد ( ماده باریونی ، پاد ماده ، ماده تاریك و .... ) به همراه تولید و یا جذب انرژی روی می‌دهد . یعنی ماده - پاد ماده همدیگر را نابود نمی‌كنند . پاد ماده از وارونگی میدان ماده حاصل میشود و این تبدیلات ، انرژی رد و بدل می‌كنند ، یعنی این زوج ماده – ماده است كه با دریافت انرژی تبدیل به زوج ماده – پاد ماده شده و چنین تصور می‌كنیم كه انرژی تبدیل به ماده – پاد ماده میشود و برعكس ، كه در واقع چنین نیست ! برای اینكه همواره با زمینه‌ فكری هم ارزی جرم و انرژی نسبیت به تمامی موضوعات فیزیكی نگریسته میشود كه اگر این دیدگاه یا عینك را عوض كنیم ، به موضوعات بسیار شگفت انگیز و جدیدی دست خواهیم یافت . اصولا گرانش و جرم دو پارامتر وابسته به هم هستند كه هر كدام به تنهایی قابل درك نیستند ، شاید این گرانش است كه به انرژی یا بهتر است بگوییم امواج الكترومغناطیس تبدیل میشود و ما به اشتباه جرم را قابل تبدیل به انرژی میدانیم . بزرگترین نقطه ضعف نسبیت این است كه موجودیتی برای گرانش قائل نیست بلكه عقیده به انحنای فضا – زمان پیرامون جرم دارد كه این سوال مطرح میشود كه اگر میدان گرانش ، انحنای فضا – زمان است پس میدان الكتریكی و مغناطیسی چیست ؟ و اگر جرم یا بار الكتریكی در فضا دوران داشته باشند چه پدیده‌هایی روی خواهد داد ، كه نسبیت این مسایل را پیش بینی نكرده است . در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید " همانطور كه میدان الكتریكی و مغناطیسی یك زوج هستند و هر كدام از آنها به تنهایی معنی و وجود ندارند ، حوزه‌ جرم و میدان گرانش نیز یك زوج را تشكیل می‌دهند و هر كدام به تنهایی معنی و وجود نخواهند داشت "

امروزه فیزیكدانها موفق شده‌اند نشان دهند كه در درجه حرارتها و انرژی بسیار بالا ، تفاوت بین نیروی الكترومغناطیسی و نیروی ضعیف هسته‌ای از بین می‌رود و امكان دارد كه در درجه حرارتها و انرژی خیلی بالاتر ، تفاوت بین نیروی قوی و نیروی ضعیف هسته‌ای و همچنین تفاوت بین لپتون و كواركها نیز از بین برود ، به گونه‌ای كه فقط یك ذره اولیه و یك نیروی اولیه وجود داشته باشد . چنین شرایطی را حتی با بزرگترین و قوی‌ترین شتابدهنده‌ها نیز نمی‌توان برقرار كرد ولی وحدت نیروها وجود داشته و وجود دارد چرا كه این نیروی اولیه روح خداوند و این ذره اولیه دخان یا ماده تاریك است .

آیا نظاره نكرده‌ای به سوی سرورت [كه] چگونه پهن كرد ( گسترش داد ) سایه ( تاریكی ) [را] و اگر می‌خواست حتما قرار می‌داد آن را ساكنی ( بدون حركتی ، همیشگی و دایمی ) ، سپس قرار دادیم خورشید را برای آن دلیلی ( علت و برهانی ، هدایت و توجیهی ، روشنایی ) 45

سپس قبض كنیم آن را به سوی خودمان ، قبضی راحتی ( گرفتن سهلی ) 46 فرقان

از مفهوم دو آیه فوق چنین برمی‌آید كه در نهایت خداوند تمامی انرژی‌های انتشار یافته در عالم را جذب و تبدیل به روح می‌كند . و چنین به نظر می‌رسد كه در كیهان تبدیلات و موازنه‌ای مابین ماده تاریك ، ماده باریونی و .... وجود دارد كه صرفا در مشیت و قدرت خداوند قرار گرفته است .انیشتین گفته است كه :

" فضا - زمان دچار انحنا است و در نقطه‌ای از فضا - زمان آنقدر انحنا زیاد میشود كه جهان همانند یك دایره ، انتهای آن بر ابتدای آن وصل میشود در اینجاست كه از هر نقطه در فضا - زمان شروع به حركت كنیم دوباره به همان نقطه می‌رسیم . یعنی هر نقطه در فضا به یك مقدار مركزیت دارد . "

در این مورد بخصوص باید گفت كه گذشتگان ما انسانها ، خیلی وقتها مجبور بوده‌اند چشم و گوش بسته نظر دهند . به طور مثال در مورد هستی و پیدایش آن قبل از این كه مشخصات كلی آن دانسته و معلوم شود ابراز نظر شده است كه بسیار دور از واقعیت هم بوده است . به طور مثال خود انیشتین بعدا مجبور شد نظریه ثابت كیهانی خود را پس بگیرد برای اینكه چگالی در عالم بصورت یكسان توزیع نشده است و در كناره‌های عالم این چگالی كاهش می‌یابد و شكل كلی آن بیضی مدور حول قطر كوچكش میباشد و ...... ، و موضوع بسیار مهم اینكه انیشتین شیفته و تحت تاثیر هندسه بیضوی ریمان بود و اساس نظریاتش را بر آن استوار نموده . اگر نظریه كلی انیشتین در مورد فضا - زمان درست باشد نوری كه توسط ستارگان تولید و منتشر میشود در نهایت مجبور است روی مدارهای دایره‌ای دوران داشته و این نور رفته رفته به علت فعالیت مداوم ستارگان تشدید خواهد شد و در نهایت مثل یك لیزر پرقدرت فضایی عمل كرده و همه چیز را در هستی منهدم میكند كه چنین نیست یا حداقل آن این است كه امروزه عالم آنقدر پرنور بود كه ما بینایی خود را از دست داده بودیم و حیوانات كور مادر زاد به دنیا می‌آمدند ، بلكه اینگونه به نظر میرسد كه انرژی تولیدی و انتشاری توسط ستارگان و .... در نهایت از هستی دفع میشود كه اگر این انرژی دفع نشود بسی مشكل ساز خواهد بود . در صورت علاقمندی مبحث طرح ایراد اول در نظریه نسبیت عام - كیهان مركزیت دارد را مطالعه فرمایید .


" / اخترشناسان به تازگی شاهد پدیده‌ای بودند كه پیش از این در پهنه كیهان سابقه نداشته است . رصدخانه پرتو ایكس چاندرای ناسا و تلسكوپ های نوری ، هسته‌ای از ماده تاریك را آشكار ساخته‌اند كه به شدت تهی از كهكشانها است و ممكن است برای نظریه‌های موجود درباره رفتار ماده تاریك پرسش‌هایی را مطرح كند .
دكتر اندیشه مهدوی از دانشگاه ویكتوریای بریتیش كلمبیا می گوید ؛ « این نتیجه‌ها درك ما از چگونگی ادغام شدن خوشه‌های كهكشانی را زیر سوال می برد ، حتی ممكن است باعث شود در مورد ماهیت خود ماده تاریك بیشتر پژوهش كنیم .»
یك خوشه كهكشانی از سه بخش ساخته شده است ؛ كهكشانهایی كه دارای میلیاردها ستاره‌اند ، گاز داغ بین كهكشانها و ماده تاریك ، ماده مرموز و ناشناخته‌ای است كه سازنده بیشتر جرم كهكشانها است و تنها از راه بررسی اثرهای گرانشی ، می توان آن را آشكار ساخت . تلسكوپهای نوری می توانند نور ستارگان كهكشانها را دریافت كنند و با استفاده از اثر ظریف ماده تاریك در خم كردن مسیر نور كهكشان های دوردست ، مكان آن را پیدا كنند . تلسكوپهای پرتو ایكس همانند چاندرا نیز می تواند گازهایی را كه دمای آن چند میلیون درجه سانتی گراد است آشكار كند .
یك نظریه فراگیر در مورد ماده تاریك می گوید كه ماده تاریك و كهكشانها ، حتی طی یك برخورد شدید ، مانند آنچه در نمونه خوشه گلوله (Bullet) مشاهده شد ، باز هم باید با هم باشند . با این همه هنگامی كه اطلاعات چاندرا از منظومه خوشه كهكشانی با نام «Abell۵۲» همراه با اطلاعات نوری حاصل از تلسكوپ كانادا، فرانسه و هاوایی و تلسكوپ سوبارو مستقر در كوه مائونكی از این منظومه كهكشانی تلفیق شد ، تصویر شگفت آوری به دست آمد . در این تصویر هسته‌ای از جنس ماده تاریك پیدا شد كه دارای گاز داغ نیز بود ، اما در آن از كهكشانهای درخشان خبری نبود . دكتر هندریك هوكستر ( كه وی هم از دانشگاه ویكتوریاست ) می گوید ؛ « هنگامی كه به این تصویر نگاه می كنیم ، اینگونه به نظر می رسد كه انگار كهكشانها را از هسته چگال ماده تاریك كنار گذشته‌اند . این اولین بار است كه چنین پدیده‌ای را شاهد هستیم و این می تواند آزمونی بزرگ برای درك از چگونگی رفتار ماده تاریك باشد. »
در این تصویر علاوه بر هسته ماده تاریك ، یك «منطقه نورانی» مشاهده شد كه دارای گروهی از كهكشانها است اما دارای ماده تاریك نیست یا مقدار آن كم است . به نظر می رسد در این تصویر ماده تاریك از كهكشانها تفكیك شده است .
دكتر عارف بابول می گوید ؛ « وجود این كهكشانها كه به تقریب خالی از ماده تاریك است در تضاد با درك فعلی ما از كیهان است . مدل استاندارد ما می گوید یك گروه خاص از كهكشانها همانند این باید مقدار زیادی ماده تاریك داشته باشد . اینكه این كهكشانها ماده تاریك ندارند ، بیانگر چه چیزی است؟ »

در خوشه گلوله كه به نام lE۰۶۵۷-۵۶ مشهور است ، طی برخورد از سرعت گاز داغ كاسته می شود ، اما به نظر می رسد كهكشانها و ماده تاریك بدون رو به رو شدن با سدی به راه خود ادامه می دهند . اما به نظر می رسد در Abell۵۲۰، همان گونه كه انتظار داریم كهكشانها در اثر برخورد ، با سدی رو به رو نمی شوند ، در حالی كه مقدار چشمگیری از ماده تاریك همراه با گاز داغ در میان خوشه باقی مانده است .
مهدوی و همكارانش دو تفسیر را برای یافته‌هایشان ممكن می دانند كه هر دو تفسیر با نظریه‌های كنونی ناسازگار است . تفسیر اول این است كه كهكشانها در مجموعه پیچیده‌ا‌ی از اثرهای گرانشی از ماده تاریك جدا شده‌اند . این تفسیر مشكل ساز است زیرا شبیه سازی های كامپیوتری نتوانسته است این اثر گرانشی را ( كه آنچنان قدرتمند است كه توانسته چنین تفكیكی را موجب شود ) به وجود آورد .
تفسیر دیگر آن است كه ماده تاریك هم تحت تاثیر گرانش است و هم تحت تاثیر برهمكنش دیگری بین ذرات ماده تاریك كه هنوز ناشناخته مانده است . پذیرش این تفسیر جالب نیز نیازمند فیزیك نوینی است ، در عین حال آشتی دادن آن با نتایج رصدهای دیگر كهكشانها و خوشه های كهكشانی ( و از جمله خوشه كهكشانی گلوله كه پیش از این ذكر شد ) دشوار است .
پژوهشگران برای تایید و حل كامل مشكل هسته ماده تاریك Abell۵۲۰ درصدد كسب اطلاعات تازه از چاندرا و تلسكوپ فضایی هابل هستند . این گروه امیدوار است با رصدهای بیشتر راز این منظومه‌ها را كشف كند . "

استنباط ما از این مشاهدات میتواند به اینگونه باشد كه در این صحنه باشكوه ، خداوند در حال خلقت گاز هیدروژن از ماده تاریك ( دخان ) توسط روح خودش میباشد . گاز هیدروژن داغ خلق شده ، رفته رفته در مناطقی سرد شده و بعد از تراكم در آنها ، ستارگان و كهكشانها را پدیدار می‌كند و رفته رفته از مقدار ماده تاریك در كهكشانها كم و به مقدار گاز هیدروژن افزوده میشود ( البته در مراحل ابتدایی خلقت ستارگان و ... ) . این برهمكنش دیگری بین ذرات ماده تاریك كه هنوز ناشناخته مانده است همان برهمكنش ماده تاریك ( دخان ) با روح و نور است .
چه تعریفی را برای دخان میتوان ارایه نمود :

همانطور كه میدانیم سلول خورشیدی ، نور خورشید ( امواج الكترومغناطیس ) را تبدیل به جریان الكتریكی می‌كند . در واقع میتوان چنین استنباط كرد كه دخان ، نور ( امواج الكترومغناطیس ) را تبدیل به میدان الكترومغناطیسی می‌كند و از خود خواص آهنربایی نشان میدهد . از اینرو دخان شیفته روح و نور است تا حدی كه در كل به آسمان پنجم كشیده میشود و در جز به سطح ستارگان پخش میشود و میتواند در مناطقی تجمع و لكه‌های خورشیدی را پدیدار كند . یعنی میدانهای مغناطیسی قوی میتواند عامل تجمع دخان نور دیده شده و همچنین تجمع دخان نور دیده باعث پدیدار شدن میدانهای الكترومغناطیسی قوی شود .

نوشته شده توسط اشک ط در جمعه 8 خرداد 1388 و ساعت 05:20 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ همه چیز در باره نیکوتین
+ مار گزیدگی و راه های درمان آن
+ کدام اسپری ضد عرق را مصرف کنیم ؟
+ اعتیاد و راهای ترک و مقابله با آن
+ گرما زدگی
+ خطرناکترین الگوی مصرف الکل مربوط به جوانان ایرانی است
+ یادآوری نکاتی که به افزایش طول عمر شما کمک خواهد کرد
+ فشار خون پایینو راه کنترل آن
+ نکاتی برای یک پیک نیک خوب
+ انواع موهای سر و روشهای شستشوی آنها
+ سیگار و ضررهای متعدد آن و راههای ترک و مقابله وتشخیص آن
+ اعتیاد به الکل ( الکلیسم‌ )
+ نحوه غربالگری دیابت حاملگی
+ افزایش قدرت و توانایی مغز و تمرکز مغز
+ تصاویر برهنه و کودکان ما و بهترین راه مقابله درست با آن

صفحات :